Akademia PsychologiiPrzywództwa Akademia Psychologii Przywództwa

Wykłady

Wykłady i warsztaty
Jacka Santorskiego
dla właścicieli i zarządów
 • Ludzie w niepewności i pracy hybrydowej /
  Psychologiczne wiadomości i inspiracje dla liderów
 • Folwarki czy drużyny /
  Od autokracji do merytokracji, przemiany paradygmatu firm i przywództwa- wyzwania dla liderów
 • Czynnik „i” /
  Psychologia przywództwa jutra – “Purpose and Care” (w oparciu o nową książkę JS i Pawła Oksanowicza)
 • Kobieta w labiryncie czy doktryna Ateny? /
  Czas kobiet we współczesnym przywództwie.
 • Zmęczenie czy wypalenie? /
  Zarządzanie energią własną i zespołu
 • Od-Nowa Logo? / Psychologiczna profesjonalizacja Identyfikacji wizualnej marki (wspólnie z Andrzejem Santorskim)

Zgłoszenia / zapytania prosimy przesyłać mailowo
na ten adres.