Akademia PsychologiiPrzywództwa Akademia Psychologii Przywództwa

Siła spokoju, aikido relacji

Jarek Szulski i Jacek Santorski

Siła spokoju, aikido relacji

Jarek Szulski to nauczyciel z powołania, którego autentyczna pasja do jednego z najtrudniejszych zawodów świata dała życie już trzem książkom o tej tematyce - najnowsza z nich, “Nauczyciel z Polski”, ukazała się na rynku w styczniu tego roku. Jest jednocześnie przedsiębiorcą, sprawuje rolę dyrektora zarządzającego APP.
          Wraz z Jackiem Santorskim opowiadają o wspólnej książce “Siła spokoju, którego nie ma”, której proces tworzenia doprowadził ich - jak mówią - do wniosku, że jeśli nauczymy się przyjmować trudności, to możemy stawać się mistrzem w wykorzystywaniu możliwości - w życiu osobistym, w szkole i w biznesie. Aby przybliżyć sposób, w jaki można to zrobić przeprowadzają widzów przez serię rozważań na temat roli nastawienia, odpowiedzialności i uczciwości wobec siebie samego w tworzeniu autentycznego życia, a także - zdrowego, odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa. Czerpiąc z pracy i doświadczenia gen. Stockdale’a - historyka, filozofa, stoika z zamiłowania - podkreślają siłę połączenia realizmu do bólu i wiary. Takie podejście bywa trudne i bolesne, jednak odpłaca się dostarczaniem możliwości, a co ważniejsze - zbudowaniem umiejętności zauważania i korzystania z nich. Zapraszmy do obejrzenia.