Akademia PsychologiiPrzywództwa Akademia Psychologii Przywództwa

Integrowanie elementów „smart”
i „wise”

Integrowanie elementów "smart" i "wise"

Wszystko, co jest technologicznie zbudowane będzie smart i wyręczy nawet większość funkcji, których dziś się uczymy na MBA. A człowiekowi pozostanie to, co jest wise - element mądrości,
integracji, oparcia o wartości.
          W książce "I. Refleksje o przywództwie jutra" wykorzystujemy wschodnią metaforę - bo czasem przywołujemy też tradycyjne źródła - że można konia doprowadzić do wodopoju, a trudniej jest go skłonić, żeby się napił. Zakładamy, że przy pomocy technologii doprowadzamy do wodopoju różne rozwiązania, technologie, produkty. Sprawianie, żeby "się napił",
nawet w B2B wymaga kontaktu “one to one” - więc pokazujemy, gdzie można znowu wprowadzać
czynnik “i” - że można integrować, a nie tylko
przechylać łódkę w jedną, czy drugą stronę.
I krzem, i białko - i technologie, i naturalna mądrość czującego i myślącego człowieka.