Akademia PsychologiiPrzywództwa Akademia Psychologii Przywództwa

Doświadczenia Absolwentki APP

Dominika Zielińska

Doświadczenia Absolwentki APP

Architekt, partner zarządzający Workplace Solutions, gdzie, jak zaznacza, człowieka stawia się zarówno w centrum designu, jak i zarządzania. W tej pełnej otwartości rozmowie opowiada o procesie, jaki przeszła w Akademii Psychologii Przywództwa na poziomie osobistym oraz w odniesieniu do zawiadywania nowoczesną organizacją.

00:00

00:00