Akademia PsychologiiPrzywództwa Akademia Psychologii Przywództwa

Folwark to stan umysłu

Małgorzata Bonikowska, Jacek Santorski

Folwark to stan umysłu

Małgorzata Bonikowska - politolog, doktor nauk humanistycznych, a przy tym historyk, od 7 lat kierująca specjalizującym się w polityce zagranicznej ośrodkiem THINKTANK, przybliża w rozmowie z Jackiem Santorskim historyczne korzenie folwarcznego paradygmatu w Polskim świecie biznesu.
          Wspólnie omawiają tęsknotę - szczególnie młodego pokolenia - za autentycznymi przywódcami, niedającymi złapać się na niespójności, jak również za poczuciem bycia związanym z misją - celem i współkreaowania drogi do niej prowadzącej. A także wagę wielowymiarowego spojrzenia, mieszania dyscyplin, dużej empatii oraz korzystania z nowych technologii w budowaniu nowoczesnego przywództwa.

00:00

00:00