Akademia PsychologiiPrzywództwa Akademia Psychologii Przywództwa

Nauczyciel z Polski – nowa książka Jarka Szulskiego

Jacek Santorski o najnowszej
książce Jarka Szulskiego

Nauczyciel jako lider - edukacja podmiotowa - skoncentrowana na uczniu, relacji i procesie, a uczenie przedmiotowe - skoncentrowane na treści, wiadomościach. Wiele tematów i dylematów, które podejmujeny w APP, jak BYĆ w roli lidera vs. „co robić” w kontekście firmy, tu w odniesieniu do szkoły, uczniów, rodziców i innych partnerów. Bliskie wartości i modele, inne aplikacje. Autor zna obydwa światy - jest charyzmatycznym nauczycielem, prowadzi treningi dla młodzieży z udziałem terapeutów i trenerów sił specjalnych (program !@#$% z udziałem Tomasza Adamczyka), a zarazem jest managerem odpowiedzialnym za realizację APP. Polecam liderom biznesu mającym dzieci w wieku szkolnym - oraz liderom Oświaty. To fascynująca i skłaniająca do samorefleksji lektura.
Jacek Santorski
Zapraszamy do zamówienia przechodząc tutaj.