Akademia PsychologiiPrzywództwa Akademia Psychologii Przywództwa

„Malignant narcissism”

Jacek Santorski o jednym z wymiarów
dysfunkcjonalnego przywództwa

Coraz częściej w kontekście dyskusji o „dysfunkcjonalnym przywództwie” w firmach i życiu społecznym (populizm) pojawia się pojęcie „złośliwego narcyzmu”. Studiujemy takie skrajne zjawiska w programie APP - w tym miejscu przypomnienie dla wszystkich zainteresowanych:
          "Złośliwy narcyzm (złośliwy, jak nowotwór) to opisany przez psychoanalityka Otto Kernberga syndrom cech składających się na narcystyczne zaburzenia osobowości - egotyczny, nieempatyczny, paranoiczny, nieświadomy swojej destrukcji - może charakteryzować korporacyjnych lub politycznych władczych liderów, skłonnych do machiawelicznych manipulacji - degradowania i umniejszania, dzielenia na swoich/obcych, pogardy dla dewiantów."
          Amerykańska systematyzacja zaburzeń emocjonalnych i osobowości opisuje kilka form zaburzeń narcystycznych, wśród których taka formacja jak "malignant narcissism" nie jest wymieniana - odnosi się jednak do tej koncepcji wielu psychologów klinicznych i publicystów - dlatego też obejmujemy to zjawisko naszą uwagą.
          Powyższa definicja pochodzi z książki "I. Refleksje o przywództwie jutra", gdzie szerzej omawiam to zjawisko.