Akademia PsychologiiPrzywództwa Akademia Psychologii Przywództwa

Konsultacje

Psychologiczne
konsultacje indywidualne

Przedsiębiorcy i managerowie dysponują zwykle wyjątkowym poziomem energii, determinacji i siły ducha – jednocześnie
mogą ich dotykać ponadprzeciętne
obciążenia, straty i dylematy wynikające
z ich roli czy relacji uczuciowych, rodzinnych. Mają prawo doświadczać reakcji lękowych, depresyjnych, bolesnych dylematów
i konfliktów w relacjach, problemów
ze snem i odpornością.

Jacek
Jacek Santorski integruje dobrą znajomość świata biznesu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem psychoterapeutycznym. Posiada bardzo dobre rozeznanie rynku usług w tej sferze. Z tej perspektywy podejmuje się interwencji w postaci trzech sesji diagnostyczno – terapeutycznych, w efekcie których osoba wstępnie „ogarnie” swoją sytuację 
i albo ustali drogę jak sobie pomóc albo zostanie skierowana we właściwe terapeutyczne miejsce.
            Zgłoszenia / zapytania prosimy przesyłać 
mailowo na osobisty adres Jacka Santorskiego.