Akademia PsychologiiPrzywództwa Akademia Psychologii Przywództwa

7 wymiarów integralności

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego,
a treściwego materiału video Randy'ego
Penningtona, eksperta w pomaganiu
organizacjom we wprowadzaniu zmian
i budowaniu kultury skoncentrowanej
na wynikach, relacjach i odpowiedzialności.

Polecamy Wam bliskie naszemu podejściu ujęcie integralności w przywództwie. W tym odcinku swojego kanału Youtube Randy Pennington mówi o integralności – pojęciu, które wydaje się, że wszyscy znamy i rozumiemy, a jednak chcąc kultywować integralność na co dzień, warto zagłębić się w jej elementy składowe.
          Pennington przytacza definicję integralności na podstawie Webster’s New World Dictionary: to cecha lub stan bycia kompletnym, pełnym, nienaruszonym, opieranie się na solidnych zasadach moralnych.

Sam określa ją jako kompletność, szczerość i transparencję w myśleniu, komunikacji i działaniu. W nagraniu rozwija znaczenie 7 wymiarów integralności.

Integralne przewodzenie i życie oznacza:

  1. Klarowność (clarity) – świadomość i jasność swoich zasad i celów
  2. Stałość (constancy) – wierność swoim obietnicom i zaangażowaniom – pozostając otwartym na konieczne zmiany
  3. Spójność (consistency) – przejaw stałości naszych przekonań, poprzez koherencję naszych działań
  4. Zgodność (congruency) – harmonia pomiędzy tym, co czujemy, a tym, co robimy
  5. Zaangażowanie (commitment) – aktywne uczestnictwo i oddanie sprawom
  6. Odwaga (courage) – chęć i gotowość mierzenia się z tym, co trudne, niebezpieczne lub bolesne
  7. Troska (concern) – okazywanie zainteresowania i przejęcia sprawom

 

Na koniec przekazuje 3 główne obszary, na których możesz skupić się już dzisiaj żeby wygenerować więcej integralności w swoim życiu. Materiał znajdziesz przechodząc tutaj.